ö
Tot nog toe hield ik mij voornamelijk bezig met de buitenkant (vorm - huid) van de 
mens. Iets wat zich prima door de keramische werkwijze (het hol opbouwen van 
volumes) liet vertalen. Maar ik ging mij steeds meer verdiepen in het binnenste;
ademhaling, bloedsomloop, bepaalde processen in je lijf. Ik zocht naar een techniek 
om de fragiele structuren en kwetsbaarheid te laten zien en hoe tegenstrijdig dat ook 
klinkt die vergankelijkheid te bewaren.
In 1997 kon ik deelnemen aan de workshop 'cire perdue retrouvé' in de kunstenaars-
werkplaats Beeldenstorm te Eindhoven.
Door de beelden op te bouwen uit planten en analoge processen te laten zien wil ik 
benadrukken, dat ook wij een onderdeel zijn van de natuur en volgens dezelfde wet-
ten groeien en funktioneren.


        
terug naar begin
2023

2022

2017

2016

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997