2017

2015

2014

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2004

2002

2001

2000

1994

1989


 
 
terug naar begin
De horizon, mijn huid is het eerste deel van een serie boeken, waarbij ik mijn lichaam 
telkens op een andere manier in kaart breng. Deze topografie van mijn lichaam vertelt 
niet alleen iets over mezelf, maar ook over mijn relatie met de wereld.
In hoeverre bepaalt de wereld mij? In hoeverre ben ik de wereld?
d e  h o r i z o n ,  m i j n  h u i d 

Reizen in het klein..... op de grens tussen de wereld en mijzelf.
Ik heb deze grens vrij letterlijk genomen door met mijn lichaam
holtes te vormen, die ik liet vullen met gips. Deze gipsvormen
heb ik gefotografeerd en op ware grootte afgebeeld. 
Op de pagina's daarnaast staat telkens een foto, die verwijst 
naar de werkwijze. 

A4 formaat, 36 pagina's, 33 afb. zw.              15 euro