terug
naar
begin

Als u een bedrag ziet staan is dit de verkoopsprijs inclusief 21 % BTW en incl.de verzendkosten binnen Nederland.
Als u dit bedrag overmaakt op bankrekeningnr. NL 88 SNSB 0866 64 52 68
t.a.v. T.M. van Hoften te Burgh-Haamstede
onder duidelijke vermelding om welk werk het gaat (titel en materiaal) en naar wie het toegestuuurd moet worden (naam en adres)
krijgt u het zo spoedig mogeljk toegestuurd.

Veel van de overige werken zijn ook nog te koop.
U bent na afspraak altijd welkom op mijn atelier T 0111651733