2018

2016

2011

2010

2004

2002

2000-2005

1998

1995

1992-1993
terug naar begin
H u w e l i j k s g e s c h e n k

Twee (bronzen)  levenslijnen met hun eigen hoogte- en dieptepunten, 
soms worstelend. Maar af en toe verloopt alles juist gladjes (gedeelte-
lijk gepolijst). Ze raken elkaar, komen samen en gaan als één verder.