2022-23

2018

2017

2015

2009

2008

2003

2002

1999
terug naar begin
In 1999 werd ik uitgenodigd deel te nemen aan een project van monumentale grafiek bij Daglicht in
Eindhoven. Ook hierbij nam ik mijn eigen lichaam als uitgangspunt. De buitelende meisjes van de 
zeefdrukken zijn verworden tot kleine celletjes, terwijl de grote figuur een landschap op zich is.
De blinddrukken zijn net als de bronzen beelden opgebouwd uit plantenmateriaal.
Vanitas, niet alleen in relatie tot de dood, maar vooral gedenk te leven. Niet in de zin van carrière-
planning, maar een bewustzijn van het functioneren van je lichaam.